Blog

What a newspaper needs in its news, in its headlines, and on its editorial page is terseness, humour, deskriptiivinen power, satiiri, omaperäisyys, Good literary style, nokkela tiivistys and accuracy, accuracy, accuracy!

Joseph Pulitzer

lapsuudessamme useimmat meistä saivat vanhemmiltamme ja opettajiltamme neuvon, että meidän tulisi juurruttaa tavaksi lukea sanomalehteä, koska se ei ainoastaan paranna osaamistasoa vaan myös auttaa parantamaan kielitaitoa ja sanavarastoa. Tämän neuvonnan merkitystä ei voida korostaa liikaa myös UPSC: n Virkamieskokeen valmistelussa. Se ei kuitenkaan ole pelkkä neuvo, vaan pikemminkin ohje, jonka Rau: n IAS-opintopiiri antaa nimenomaisesti kaikille sen opiskelijoille, jotka pyrkivät saamaan sijoituksen UPSC: n IAS-kokeessa.

sanomalehdet tarjoavat ajankohtaisista asioista tietoa, joka on välttämätöntä sekä IAS: n Esi-että IAS: n Pääraporteille. Kun UPSC: n painopiste on hitaasti vieroittunut pois staattisesta ja suuntautunut enemmän kohti nykyistä opetusohjelmakomponenttia, sanomalehden lukemisen merkitys IAS-kokeessa on kasvanut valtavasti. Näin ollen on välttämätöntä, että opiskelijat kiinnittävät tarvittavaa huomiota tähän näkökohtaan.

sanomalehden säännöllinen lukeminen on välttämätön osa IAS: n tenttivalmisteluja, mutta koko lehteä ei tarvitse lukea aiheena, säkeenä ja rivinä. On olemassa joitakin tehdä ja kiellot lukea sanomalehden, joka jos noudatetaan antaa maksimaalisen hyödyn. Ne, jotka osaavat lukea sanomalehtiä, hallitsevat varmasti aikaa tehokkaasti, ja heillä on selvästi paremmat mahdollisuudet menestyä paremmin kuin muilla. On olemassa muutamia asioita, jotka sinun täytyy tehdä edellytyksenä ennen aloittamista päivittäin sanomalehden lukeminen. Nämä ovat: –

(a) pidä mukanasi kopio UPSC: n pääohjelmasta.

(b) Opettele UPSC: n oppimäärän avainsanat.

(C) suorita perusteellinen analyysi edellisen vuoden IAS: n kysymyspapereista.

(d) pyrkikää tietoisesti keskittymään aiheeseen uutisten sijaan.

(e) kehittää tavan keskittyä siihen, mitä ja miksi, eikä siihen, milloin ja missä.

ennen kuin jatkamme eteenpäin, kerro myös, mihin kaikkeen sinun tarvitsee lehdessä keskittyä. Sinun täytyy jakaa uutisia tai kysymyksiä muutamiin luokkiin, kuten:

  • kansainväliset suhteet,
  • ympäristö & luonnon monimuotoisuus,
  • persoonallisuudet ja palkinnot,
  • hallituksen politiikat ja järjestelmät,
  • kansainväliset järjestöt,
  • talouspolitiikka,
  • Tiede ja teknologia jne.

lukijan tulisi keskittyä näihin näkökohtiin laajasti. Tässä kannattaa puhua myös siitä, mihin ei kannata keskittyä! Voit varmasti ohittaa poliittiset uutiset/poliittiset kannanotot, valtion / kaupungin erityiset uutiset (ellei sillä ole suurempaa kansallista vaikutusta), osakemarkkinoiden nitty-gritty, Viihdeuutiset, urheilu-uutiset (ellei se ole harrastuksesi mainittu DAF: ssä).

monista markkinoilla olevista sanomalehdistä ”the Hindu” – lehti on suosituin Kansalaispalvelujen IAS-hakijoiden keskuudessa. Se erottuu tehokkaalla ja yksityiskohtaisella kattavuudellaan tärkeistä kansallisista ja kansainvälisistä kysymyksistä, ja se on tunnettu ennakkoluulottomista, suorasukaisista näkemyksistään monissa kysymyksissä. Siksi jotkut maan parhaista kolumnisteista haluavat kirjoittaa Hindulehteen. On myös todistettu tosiasia, että aiemmin monet Esiosakokeiden kysymykset oli kehystetty suoraan Pääkirjoituksina julkaistuista artikkeleista, jotka olivat ”toimituksellisen vastakohtaisia” (joita yleisesti kutsutaan nimellä Op-Ed) tai joita sanomalehti muuten käsitteli.

nyt kun olette hyvin selvillä siitä, että jokaisen kokelaan on luettava sanomalehti ja että ”The Hindu” on sopiva sanomalehti UPSC: n valmistelussa, siirtykäämme kaikkien UPSC IAS: n kokelaiden yleisimpiin kysymyksiin – miten Hindulehteä luetaan?

eihän ole varaa sijoittaa 5-6 tuntia joka päivä vain sanomalehden lukemiseen! Yrittäkäämme purkaa hindulaisen sanomalehden tutkimisen omaleimaista strategiaa. Ennen kaikkea, kerro meille ulkoasu Hindu: –

a) sivu 1 käsittelee yleensä päivän otsikoita (yksi lukusuositus)

B) sivut 2-5 sisältävät alueellisia uutisia (voidaan jättää väliin)

C) sivut 6-8 käsittelevät valtion uutisia (voidaan jättää väliin)

d) sivu 9 käsittelee kansan uutisia (tärkeitä)

e) Sivu 10 on Pääkirjoitussivu (tärkein)

F) sivu 11 on OP-ED sivu (tärkein)

g) sivut 12-13 sisältävät uutisia yleisesti (yksi lukusuositus)

h) sivu 14 käsittelee maailman asioita (yksi Lukusuositus)

i) sivut 15-16 keskittyvät suuntauksiin, Kasvuparametreihin, verotukseen ja rahapolitiikka, sosioekonomiset kysymykset jne. (Tärkeä)

j) sivu 17 ja lepo on urheilua jne. (voidaan jättää väliin)

prioriteetti luin: ”the Hindu” – lehden tärkein ja välttämätön osa on sen pääkirjoitussivu. Pääkirjoitussivut ja Op-Eds-sivut ovat arvokkaimpia ja informatiivisimpia osioita, ja siksi ne on luettava huolellisesti ensisijaisina lukuina. Jos sinulla on tiettynä päivänä vähän aikaa, voit jättää lehden muut osat väliin, mutta et varmasti tätä. Näillä kahdella sivulla kirjoitetut kolumnit/artikkelit ovat hyvin tutkittuja ja käsittelevät eri asioita hyvin yksityiskohtaisesti ja kattavasti. On suositeltavaa lukea tämä osio joka päivä ja kehittää tapa lukea koko Pääkirjoitus yhdellä kertaa saada yleiskuvan kaikista ulottuvuuksista kysymys.

lähes kaikilla Pääkirjoitusten ja toimenpideohjelmien aiheilla on merkitystä IAS-kokeen kannalta. Siksi näiltä kahdelta sivulta voidaan valmistaa korkeatuottoisia muistiinpanoja. Yritä poimia hyviä johdanto ja summatiivinen linjat ratkaisevia kysymyksiä täältä; se voi lisätä arvoa vastauksesi eksponentiaalisesti. Voit päivittää nämä muistiinpanot aina, kun uusi Pääkirjoitus ilmestyy samasta asiasta.

Priority II Read: Pääkirjoitusten ja Op-eds: n valmistumisen jälkeen voit kohdistaa huomiosi Business-osioon. Tässä osiossa on tärkeitä päivityksiä tilastoista, suhdeluvuista ja luvuista, jotka ovat hyödyllisiä alustavia tietoja varten. Siinä on myös tietoja talouden suuntaviivoista/uudistuksista, jotka ovat hyödyllisiä verkkovirran näkökulmasta. Tässä osiossa käsitellään SEBI: tä, RBI: tä ja muita kansallisia ja kansainvälisiä rahalaitoksia koskevia politiikkoja ja tilastoja/lukuja, joiden voidaan todeta tuovan tosiasiallista lisäarvoa vastauksiisi.

prioriteetti III lukekaa lopuksi kansalliset ja kansainväliset sivut ja kiinnittäkää huomiota vain niihin aiheisiin tai tapahtumiin, jotka mainitaan usein sanomalehdessä. Joitakin näistä ovat Korkeimman oikeuden ja korkeimman oikeuden päätökset, parlamentin keskustelut, hallituksen politiikat ja määräykset, tärkeät lakiesitykset parlamentissa, hallitsevan puolueen antamat mainokset, joissa saavutukset on lueteltu (tämä antaa teille luettelon kehitysohjelmista ja niiden säännöksistä, tiedätte, mikä ministeriö käsittelee mitä järjestelmiä), kansalliset ja kansainväliset kysymykset, suuret poliittiset tapahtumat muissa maissa, joilla on mahdollisia kansainvälisiä seuraamuksia, kuten sotilasvallankaappaus, kansannousut, valtionpäämiesten vierailut ja allekirjoitetut sopimukset, Kansainväliset järjestöt kuten YK, ASEAN, WHO, IMF jne. ja heidän raporttinsa / julkaisunsa, Intian rooli näissä olisi myös luettava.

muita tärkeitä vinkkejä hindulaisen sanomalehden lukemiseen virkamiestutkintoa varten: –

a) ole perusteellinen UPSC: n oppimäärän kanssa, jotta sanomalehteä lukiessasi voit erottaa, mikä liittyy oppimäärään ja mikä ei. Ne, jotka ovat ymmärtäneet oppimäärän ja mallin kokeen hyvin, vie vähemmän aikaa omaksua mutta aloittelija(joilla on vähemmän ymmärrystä oppimäärän ja malli) varmasti vie huomattavasti aikaa lukea ja valmistella.

b) muista aina, että tavoitteesi on tärkeämpi kuin kiinnostuksesi, kun on kyse lehden lukemisesta. On helppo saada kiusaus lukea suosikki aihe tai henkilö esillä sanomalehdestä, mutta tämä on kustannuksella tuhlaamalla pois arvokasta aikaa ei-tärkeitä asioita. Muista, että luet lehteä tarkoituksenasi valmistautua UPSC: n virkamieskokeeseen, etkä viihteeksi tai opintotauolle.

c) Tee muistiinpanoja sitä mukaa kuin Ja kun luet lehteä. Muistiinpanojen tulisi olla lyhyitä ja teräviä. Muista, että lyhyys on avain hyvien muistiinpanojen tekemiseen. Kirjoita omin sanoin. Pidä se yksinkertaisena ja helppona oppia.

d) muista, että et tee tutkimusta tohtoriksi, vaan ymmärrät jonkin asian/käsitteen tenttiin valmistautumista varten. Pitäydy oppimäärässä.

e)Kun luet pääkirjoituksia/Op-eds-julkaisuja, sinun on huomioitava asian hyvät ja huonot puolet, myönteiset ja kielteiset puolet. Ymmärrä asiaa monesta näkökulmasta. Yleensä Pääkirjoitukset / kirjoittajat tuppaavat nojaamaan yhteen näkökulmaan, mutta kun luet ja poimit niistä tietoa, muista sisällyttää molemmat näkökulmat ja sinulla on oltava tasapainoinen lähestymistapa. Tätä näkökulmaa analysoidaan kriittisesti persoonallisuustestin myöhemmässä vaiheessa.

f) sanomalehteä lukiessasi sinun on istuttava tutkimuspöytäsi ääreen, jotta et jää paitsi mistään tärkeistä uutisista ja jotta voit myös tehdä muistiinpanoja ohessa. Jotkut opiskelijat yleensä lukea sanomalehden matkalla/työmatkoilla tavoitteena on paremmin hyödyntää aikaa, mutta sitten sudenkuoppa tämä tapa on, että yksi ei voi tehdä muistiinpanoja matkalla. Sanomalehdestä tehtyjä lappuja voi ehdottomasti lukea matkan aikana.

g) Vältä sanomalehden lukemista artikkelien/uutisten merkityksellisyyden näkökulmasta ennakko -, Pääkirjoitus-ja Haastattelumielessä. Pidä elämäsi yksinkertaisena. lue vain sanomalehteä. Mielesi ja muistisi voivat käyttää tietoja tarpeen mukaan.

aloittelijalta menee enemmän aikaa olennaisen tiedon poimimiseen sanomalehdistä ja se voi tuntua vaikealta. Olisi päiviä, jolloin käytät tavallista enemmän aikaa sanomalehden läpikäymiseen, ja olisi päiviä, jolloin saat sen valmiiksi paljon nopeasti. Mutta opit vähitellen ja kun olet oppinut peruskäsitteet, alat rakastaa tätä tapaa lukea sanomalehteä. Tämä auttaa myös tuomaan positiivinen muutos teidän näkymät kohti tätä tentti ja luottamusta teidän valmisteluja.

sanomalehden lukeminen auttaa sinua valmistautumaan UPSC IAS-kokeen kaikkiin vaiheisiin; Esivaiheisiin, pääaineeseen ja haastatteluun. Sen lisäksi, että, se on myös erinomainen tapa, joka menee pitkälle Tehdä sinut hyvin tietoinen, sosiaalisesti tietoinen ja vastuullinen jäsen yhteiskunnassa.

jos ”the Hindu” – sanomalehden lukeminen ja oppiminen on sinusta vaikeaa, voimme auttaa sinua pääsemään alkuun. Voit seurata Rau: n IAS Daily News Simplified (DNS) – ilmaisvideoita YouTubessa auttaaksesi sinua päivittäisessä sanomalehden lukemisessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.