Jak napsat studijní plán pro CSC stipendium / studijní plán

studijní plán je požádán, aby byl poskytnut, aby pochopil vaše cíle a jak těchto cílů dosáhnete. Jsou navrženy tak, aby dodržovaly harmonogram vašeho studijního načasování. Studijní plán je výslovně požádán čínskou Radou pro stipendia (CSC) při žádosti o přijetí na čínskou univerzitu. Očekává se, že poskytnete odpovědi na následující uvedené otázky.

 • proč jste si vybrali tuto univerzitu?
 • proč si vyberete tento major a proč vás to zajímá?
 • jaké je téma vašeho zájmu?
 • vyhledali jste si jiné univerzity?
 • hledáte práci v Chine po ukončení studia?
 • o jaký titul se ucházíte na této univerzitě? (MS nebo Ph.D.)
 • jaké jsou vaše technické a osobní dovednosti, které z vás dělají ideálního kandidáta na tuto univerzitu?
 • jaké je vaše celé jméno?
 • jaký byl váš nedávný titul?
 • máte během studia nějaké úspěchy?
 • jaké jsou vaše cíle studie a jejich očekávaný výsledek?
 • jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • jak plánujete překonat své slabosti?

musíte napsat návrh svého studijního plánu, který odpovídá na všechny uvedené otázky, a zlepšit to tím, že získáte recenzi od svých vrstevníků nebo odborníků, abyste se pokusili napsat návrh s minimální úrovní gramatických chyb a pravopisných chyb.

Také Zkontrolujte: Jak napsat motivační dopis pro stipendium

studijní plán proces

postup pro psaní studijního plánu lze rozdělit do 3 nejdůležitějších sekcí a tyto sekce lze dále rozdělit do podsekcí, aby se vypracoval váš plán.

stanovení cílů

 1. zřídit své vzdělávací účely
 2. vysvětlete svůj důvod zvolit univerzitu
 3. vysvětlete svůj směr výzkumu a vypracujte svou zájmovou oblast
 4. vysvětlete, jak vám vaše studie pomohou dosáhnout vašich cílů

diskuse a realizace cílů

 1. diskutujte o tom, jak plánujete dosáhnout svých cílů
 2. diskutujte o tom, jak chcete dosáhnout svých cílů
 3. překonáte své slabosti a překážky
 4. diskutujte o metodice, kterou chcete použít pro své studium

závěr a přezkoumání

 1. uzavřete svůj studijní plán s přehledem
 2. napište omezení svého studia
 3. korektura dokumentu a získejte o něm recenzi

efektivní čtyři kroky

Krok 1:Najděte účel svého studijního plánu. Klasifikujte jej pro vysokoškolský nebo stipendijní plán a pokuste se poskytnout všechny potřebné informace podle potřeby.Krok 2: Vytvořte časový rozvrh, abyste zjistili, kolik času potřebujete k dokončení každé aktivity dne. Snažte se podrobně zaznamenávat své aktivity po celý den, aby byl váš graf příště efektivní.Krok 3:Vytvořte měsíční nebo semestrální kalendář pro své studium a úkol a aktualizujte jej každý den. Kromě toho označte ve svém grafu základní dny a události.Krok 4: před každým zasedáním se vám snaží připomenout, proč musíte studovat, co je třeba zlepšit a jaké cíle chcete dosáhnout prostřednictvím svého studijního plánu a dělat si z nich poznámky a psát je.

Dos a nedělat studijního plánu

 • Zamyslete se, než napíšete svůj rozvrh
 • Přizpůsobte si studijní plán
 • zkontrolujte svůj studijní plán a aktualizujte jej
 • snažte se být produktivní se svým časem
 • nepoužívejte jargons
 • Vyhněte se pravopisným a gramatickým chybám

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.