jak fungují semafory?

Přemýšleli jste někdy, jak semafory detekují příliv provozu? Možná jste je neviděli, ale senzory používají semafory k detekci přítomnosti vozidel v konkrétních bodech a také k měření a sledování objemu provozu.

v tomto článku vysvětlíme, jaké jsou různé senzory a jak fungují.

jak fungují semafory?

indukční smyčky

indukční smyčka je cívka vložená do betonového povrchu silnice. Když vozidlo projde touto cestou, dočasně způsobí změnu magnetického pole vyvolaného smyčkou. Jakmile auto opustí silnici, magnetické pole se opět vrátí zpět. Přítomnost vozidla je zaznamenána měřením změny magnetického pole indukovaného indukční smyčkou.

indukční smyčky vyžadují, abyste do betonu vložili cívku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vždy se ujistěte, že používáte vysoce kvalitní beton pro komerční použití.

indukční smyčky na silnici pro signály semaforu

infračervené senzory

infračervené senzory se obvykle používají v semaforech k určení přítomnosti vozidel na křižovatce.

na rozdíl od indukčních smyček jsou infračervené senzory namontovány nad hlavou.

existují dva typy infračervených senzorů: aktivní a pasivní.

aktivní infračervené senzory vysílají nízkoúrovňové infračervené signály do určité zóny. Vozidlo je detekováno, když vstoupí do zóny a přeruší signál.

pasivní infračervené senzory nevyzařují vlastní signály, ale místo toho detekují infračervenou energii vyzařovanou z okolních vozidel. Vozidlo je detekováno, když vstoupí do určité zóny, což způsobí změnu infračervené energie. Pasivní senzor detekuje tuto změnu a vyšle signál zpět na semafory.

senzory na semaforech

mikrovlny

stejně jako infračervené senzory jsou mikrovlnné senzory namontovány nad hlavou. Pracují podobně jako infračervené senzory v tom, že používají elektromagnetickou energii k detekci provozu na křižovatkách. Namísto infračervené energie však mikrovlnné senzory detekují mikrovlnnou energii.

mikrovlnné senzory jsou méně náchylné k přerušení kolísáním teplot než infračervené senzory, což je činí přesnějšími. Infračervené senzory jsou však stále častější, protože jsou levnější než mikrovlnné senzory.

proč dočasné semafory způsobují hromadění dopravy?

pokud jsou senzory tak přesné při detekci provozu a jeho regulaci, proč je v dočasných semaforech tak běžný provoz?

semafory často používají kombinaci senzorů, přičemž indukční smyčky jsou nejužitečnější při regulaci provozu. Induktivní smyčky jsou však zabudovány do země a spojeny s konkrétní sadou pevných semaforů. Protože dočasné semafory jsou, No, dočasné, nevyužívají indukční smyčky. Místo toho moderní dočasné semafory obvykle používají výhradně infračervené senzory.

důvod používání dočasných semaforů navíc ovlivní nárůst provozu. Například, pokud byla jedna strana obousměrné silnice uzavřena z důvodu nehody, jsou pro regulaci provozu z obou směrů jedoucích na jedné straně silnice vyžadovány dočasné semafory.

indukční smyčky jsou životně důležité pro zajištění provozu semaforů podle plánu a vhodně regulovaného provozu. Chcete-li nainstalovat indukční smyčky, musíte se ujistit, že k uložení cívky používáte vysoce kvalitní beton.

v Total Concrete poskytujeme beton vyrobený podle vašich přesných specifikací. Použitím pouze nejkvalitnějšího betonu zajistíme, že váš projekt dostane beton, který potřebuje, dodáno přesně, když ho potřebujete.

sloužíme domácím i komerčním zákazníkům napříč Woking, Surrey a Guildford. Kontaktujte náš tým a objednejte si nebo zjistěte více informací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.